Personlig Robotikk | Personlig Robotik

En gruppe med automatiserte, robotiske, tilpassbare enheter for menneskelige behov.
En grupp av automatiska, robotiska och anpassningsbara enheter för mänskliga behov. 


Personlig Eksoskjelett | Personligt Exoskelett
For å hjelpe deg når du går mot daglige aktiviteter.
En bærbar (wearable) enhet, som utvider gangområdet for personer med svekket fysisk bevegelighet
För att hjälpa dig när du går mot dagliga aktiviteter.
En bärbar anordning som utvidgar gångområdet för personer med nedsatt fysisk rörlighet.Aktive Wearables (kroppsnær teknologi) 
Aktiva Wearables (kroppsnära teknik)
Aktiverings-, nødsignal-, strøm- og kontrollsystemer til personlig bruk.
Aktiverings-, nödsignal-, elektroniska och styrsystem för personligt bruk.

Vi utvikler individuelle prosjekter etter kundens ønsker
Vi utvecklar enskilda projekt efter kundens önskemål

Mens vi utvikler et bredt spekter av våre egne produkter, hjelper vi også andre selskaper med å implementere sine unike prosjekter.
Vi har lang erfaring med å lage omfattende produkter og skrive patenter.
Vår spesialitet er mekatronikk, som vi har jobbet med individuelt og profesjonelt i over 20 år.
Vi utvikler hovedsakelig produkter som har stor innvirkning på brukeren og som i de fleste tilfeller er ment å lette hans liv eller arbeid. Arbeidsforhold samt brukervennlighet og sikkerhet tilpasset dem er en absolutt prioritet. Enten det er utstyr for høye temperaturprosesser, beregnet for bruk i marine eller kampforhold, eller et apparat for vanlige brukere i hverdagen.

När vi utvecklar ett brett sortiment av våra egna produkter hjälper vi också andra företag att genomföra sina unika projekt.
Vi har lång erfarenhet av att skapa omfattande produkter och skriva patent.
Vår specialitet är mekatronik, som vi har arbetat med individuellt och professionellt i över 20 år.
Vi utvecklar främst produkter som har stor inverkan på användaren och som i de flesta fall är avsedda att underlätta hans liv eller arbete. Arbetsförhållanden samt användbarhet och säkerhet anpassade till dem är en absolut prioritet. Oavsett om det är utrustning för högtemperaturprocesser, avsedd för användning i marina eller stridsförhållanden, eller en enhet för vanliga användare i vardagen.

Hvis prosjektet ditt krever veldesignede og nøye utvalgte løsninger som bør være bemerkelsesverdige, kan du kontakte oss.
Om ditt projekt kräver väl utformade och noggrant utvalda lösningar som bör vara anmärkningsvärda, kontakta oss.

© Copyright 2021 Benedics AS - All Rights Reserved

This website was created with Mobirise themes